Na hranici – Grenznah

Info

Mezinárodní studentské výtvarné sympozium věnované fenoménu divočiny

V průběhu konání sympozia nabízíme umělcům z Německa a Čech možnost vlastním způsobem zpracovat svůj názor na zde vznikající divočinu. Nejprve se seznámí s krajinou Národního parku na delších peších výletech, provázaných úvodem do tématu od odborníků. Poté mají jedinečnou možnost bydlet a pracovat v bývalé lesovně na okraji jádrové zóny německého národního parku.

Myšlenka uspořádat na Tummelplatz umělecké symposium vznikla z přesvědčení, že Národní parky nejsou jen orgány státní ochrany přírody, ale i aktivní správci a kulturní instituce v hraničním regionu.

Národní parky se již dlouho nachází v centru zájmu přírodních věd výzkumu a odborných, či politických diskusí. Krom toho se téměř všude staly atraktivními turistickými cíli s četnými rekreačními centry. Skutečnost, že vývoj přírody bez lidských zásahů může přinést i do té doby neznámé obrazy se naplno ukázala po požárech v Yellowstone či zde po polomech a kůrovcové kalamitě.

Představa přírody jako neporušeného světa, který je uchráněn nejistoty a stálé změny městského života, zde rychle vzala za své. Les nás učil, že muže být náhle několik desetiletí šedivý, i když si jej naši předci „od nepaměti“ pamatují jako zelené moře. Přehlednost jeho rovných kmenů se může během několika minut vichřice změnit v neproniknutelný chaos.

Vývoj přírody se tak náhle stal estetickou otázkou. Potvrzují to i často velmi vášnivé diskuse k národnímu parku na obou stranách hranice.

Další sympozium není v tuto chvíli bohužel plánováno.