Na hranici – Grenznah

News

Open call for artists and scientists for the next yar of symposium

Send project proposals till July 7 2015

přihláška ke stažení

7. ročník: 2015
3.–13. 9. 2015

Lektoři:
Miloš Šejn, Markéta Vacková

Vernisáž:
12. 9. 2015 14:00

nahranici-grenznah-2014_2

 Print